Klassmorfar för Barnen

Klassmorfar för Barnen är en ideell förening och ett socialt stödprojekt i grundskolan.
Syftet är att främja barnens utveckling och berika deras liv under valspråket "Alla barn är våra barn". Arbetet sker med hjälp av män över 50, som valt att vara i skolan som stöd och förebild för barnen.

Vad är en Klassmorfar?
Klassmorfar är antingen pensionär eller tidigare långtidsarbetslös man över 50 år, som har ett samhällsengagemang och känner ansvar och intresse för barnens utveckling och trygghet. Klassmorfar finns i skolan, eftersom det är i skolan barnen tillbringar större delen av sin tid. Klassmorfar är inte lärare och han konkurrerar heller inte med andra yrkeskategorier i skolan.
Arbetet med Klassmorfar startade 1996 i Stockholms län. Idag finns verksamheten representerad genom moderföreningen i Stockholm och lokalföreningar i Gävle/Sandviken, Värmland, Norrköping, Göteborg och Skåne.
Resultatet har varit mycket positivt. Klassmorfar har bidragit till ett bättre pedagogiskt klimat och samtidigt varit ett stort stöd för barnen. Både lärare och skolledning intygar att barnen mår bättre. Detta leder till lugnare lektioner och färre incidenter av mobbning och vandalism.
Framgångarna med verksamheten har resulterat i att allt fler skolor vill ha sin egen Klassmorfar. Därför söker vi dig som tycker att arbetet som Klassmorfar skulle vara en intressant och angelägen uppgift. Kontakta oss för mer information och vi lovar dig en stimulerande tillvaro som sätter guldkant på vardagen.

Barn behöver vuxna
Barn behöver bli sedda och hörda. De behöver goda förebilder och tillitsfulla relationer med vuxna som har tid. Barn söker trygghet, beskydd och gemenskap i utvecklingen till en självständig människa. Det är alla vi vuxna som måste se till att dessa relationer finns i barnens vardag.
Idag är barnen dubbla förlorare i samhället. Dels har nedskärningar av lärare och elevvårdande personal påtagligt minskat möjligheten att möta barnens behov av stöd i sin sociala utveckling. Dels har tempot i arbetslivet skruvats upp så att föräldrarna får mindre tid och orka att umgås med barnen. Många barn lever dessutom med endast en förälder och urbaniseringen har gjort avstånden långa till mor- och farföräldrar.
Klassmorfar har tid att lyssna på barnen!

"Det bästa med Klassmorfar är att det är lugnare i klassrummet och att det finns flera vuxna när man behöver fråga något, säger de flesta av barnen i en undersökning."

"Jag förstår inte hur vi klarade oss utan klassmorfar förut", säger Agneta Sjöholm, tidigare rektor på Bergfotens skola i Tyresö

"Det bästa arbete jag haft i hela mitt liv", säger flera av Klassmorfäderna.